آدرس ایمیل:

info@warlischool.com

تلفن:

021-91011850

فکس:

021-91011850

انتقادات و پیشنهادات

اگر انتقاد و یا پیشنهادی داری و یا چیزی رو میخوای با ما در میان بگذاری، اون رو از طریق فرم رو به رو بیان کن

نام و نام خانوادگی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
آدرس ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید
شماره تماس
لطفا شماره تماس خود را وارد کنید
لطفا شماره تماس خود را وارد کنید
انتقاد و یا پیشنهاد شما
لطفا پیام خود را وارد کنید
لطفا پیام خود را وارد کنید
Please enter your reCAPTCHA API keys in Super Forms > Settings > Form Settings