عنوان: ناظر

توصیف: متخصص کسب و کار و اهل تجارت
نوع شخصیت: برونگرا ، حسی ، منطقی ، قضاوت کننده
تحلیل نتیجه آزمون

آزمون MBTI

تاریخ انجام آزمون: 1398/06/26 - 08:19

نسبت E به I

E = 67%
I = 33%

نسبت S به N

S = 57%
N = 43%

نسبت T به F

T = 69%
F = 31%

نسبت J به P

J = 61%
P = 39%

حالا برای اینکه بدونی

چه ویژگی هایی داری، روابط تو با والدین، مدرسه و دوستان به چه شکل است و چه کنی که روابط بهتری داشته باشی، چه ویژگی های شخصیتی داری، مشاغل مناسب تو چیست، برای بهتر شدن روحیه ات چه باید بکنی و چه کاری برای تقویت خودت باید انجام بدهی، ادامه تحلیل رو ببین.

تحلیل کامل را با پرداخت وجه زیر مشاهده نمایید

هزینه ایی که پرداخت می کنید سرمایه گزاری است برای آینده شما وارلی به شما کمک می کند که راه درست را پیدا کنید و آینده ای روشن داشته باشید

پرداخت مستقیم


یا

پرداخت از طریق محصول و استفاده از اعتبار