تحلیل نتیجه آزمون

آزمون سبک یادگیری کلب

تاریخ انجام آزمون: 1401/09/10 - 20:44

یادگیری از طریق احساس کردن

58%

یادگیری از طریق تماشا کردن

52%

یادگیری از طریق فکر کردن

79%

یادگیری از طریق انجام دادن

60%

عملگرا

تیپ یادگیری تو

همگرا است یعنی مهندس حل مساله و استاد مدیریت و تصمیم گیری هستی، با فکر کردن و انجام دادن یاد میگیری.

حالا برای اینکه بدونی

چه درس هایی رو بهتر یاد می گیری, در چه محیطی بهتر یاد می گیری، چه رشته های دانشگاهی برای تو بهتر است, چه مشاغلی برای تو بهتر است، توانایی خاص تو در یادگیری چیست و معلمان چگونه باید به تو آموزش بدهند، ادامه تحلیل رو ببین

تحلیل کامل را با پرداخت وجه زیر مشاهده نمایید

هزینه ایی که پرداخت می کنید سرمایه گزاری است برای آینده شما وارلی به شما کمک می کند که راه درست را پیدا کنید و آینده ای روشن داشته باشید

پرداخت مستقیم


یا

پرداخت از طریق محصول و استفاده از اعتبار