تحلیل نتیجه آزمون

آزمون سبک یادگیری کلب

تاریخ انجام آزمون: 1401/12/28 - 12:26

یادگیری از طریق احساس کردن

40%

یادگیری از طریق تماشا کردن

67%

یادگیری از طریق فکر کردن

90%

یادگیری از طریق انجام دادن

54%

نظریه پرداز

تیپ یادگیری تو

جذب کننده است یعنی دانشمند بزرگ و تحلیلگر قوی، فیلسوف هستی، با فکر کردن و نگاه کردن یاد میگیری.

حالا برای اینکه بدونی

چه درس هایی رو بهتر یاد می گیری, در چه محیطی بهتر یاد می گیری، چه رشته های دانشگاهی برای تو بهتر است, چه مشاغلی برای تو بهتر است، توانایی خاص تو در یادگیری چیست و معلمان چگونه باید به تو آموزش بدهند، ادامه تحلیل رو ببین

تحلیل کامل را با پرداخت وجه زیر مشاهده نمایید

هزینه ایی که پرداخت می کنید سرمایه گزاری است برای آینده شما وارلی به شما کمک می کند که راه درست را پیدا کنید و آینده ای روشن داشته باشید

پرداخت مستقیم


یا

پرداخت از طریق محصول و استفاده از اعتبار