تحلیل نتیجه آزمون

آزمون هوش بلبین

تاریخ انجام آزمون: 1398/07/02 - 07:45

مجری

10%

هماهنگ کننده

13%

شکل دهنده

10%

خلاق و مبتکر

9%

جستجوگر منابع

11%

ارزیاب ناظر

9%

همکار گروه

14%

تمام کننده

9%

متخصص

16%

حالا برای اینکه بدونی

این هوش چیه، چه ویژگی هایی داره، با داشتن اون چه مهارت هایی داری و چه مشاغلی و رشته هایی مناسب توست، ادامه تحلیل رو ببین

تحلیل کامل را با پرداخت وجه زیر مشاهده نمایید

هزینه ایی که پرداخت می کنید سرمایه گزاری است برای آینده شما وارلی به شما کمک می کند که راه درست را پیدا کنید و آینده ای روشن داشته باشید

پرداخت مستقیم


یا

پرداخت از طریق محصول و استفاده از اعتبار