تحلیل نتیجه آزمون

آزمون هوش هیجانی

تاریخ انجام آزمون: 1398/02/26 - 06:56

نتیجه نهایی


نیاز به تقویت

هوش درون فردی


53%

هوش بین فردی


64%

مدیریت استرس


52%

قدرت سازگاری


39%

خلق و خوی عمومی


53%
حل مساله 47%
شادمانی 53%
استقلال 53%
تحمل فشار روانی 53%
خود شکوفایی 50%
خودآگاهی هیجانی 47%
واقعگرایی 33%
روابط بین فردی 70%
خوش بینی 53%
احترام به خود 60%
خویشتنداری یا کنترل هیجانات 50%
انعطاف پذیری 37%
مسولیت پذیری اجتماعی 60%
همدلی 63%
خود ابرازی 57%

حالا برای اینکه بدونی

چه ویژگی هایی داری، برای بهتر شدن روابط با دیگران چه کارهایی باید بکنی و برای قسمت هایی از هوش هیجانی خودت که نیاز تقویت داره اطلاعات کسب کنی ادامه تحلیل را ببین.

تحلیل کامل را با پرداخت وجه زیر مشاهده نمایید

هزینه ایی که پرداخت می کنید سرمایه گزاری است برای آینده شما وارلی به شما کمک می کند که راه درست را پیدا کنید و آینده ای روشن داشته باشید

پرداخت مستقیم


یا

پرداخت از طریق محصول و استفاده از اعتبار