69,000 تومان

کارگاه یک روزه شناخت سبک یادگیری برای کودکان و نوجوانان. کارگاه یک روزه با تست و مشاوره آنلاین

سطح ۱ برای ۱۰ تا ۱۳ سال

سطح ۲ برای ۱۴ تا ۱۷ سال

کارگاه استعدادیابی سبک یادگیری نوجوانان
کارگاه سبک یادگیری

69,000 تومان