396,000 تومان 339,000 تومان

کتاب شخصی استعدادیابی برای کودکان و نوجوانان. کتاب ویژگی های منحصر بفرد کودکان و نوجوانان برای والدین. این کتاب پس از تکمیل تست های شخصیت شناسی و استعدادیابی به صورت شخصی سازی شده بر اساس نتایج آزمون ها برای دانش آموزان ارایه می شود.

این کتاب راهنمای فردی بر مبنای استعداد کودک و نوجوان است. با این کتاب می توانید مسیر حرکت به سوی موفقیت را برنامه ریزی کنید.

کتاب شخصی سازی استعدادیابی نوجوانان
کتاب شخصی استعدادیابی کودک و نوجوان

396,000 تومان 339,000 تومان