896,000 تومان 739,000 تومان

دانش آموزان چگونگی راه اندازی یک کسب و کار و مهارت اجرای آن را می آموزند.

این کارگاه در پایان هفته ها برگزار می شود.

کارگاه ها در ۴ روز و به مدت ۲۰ ساعت برگزار می شود.

29 در انبار (می توان پیش خرید کرد)

کارگاه کسب و کار برای کودکان و نوجوانان
کارگاه کسب و کار برای نوجوانان

896,000 تومان 739,000 تومان