121,000 تومان 99,000 تومان

آموزش عکاسی با موبایل برای نوجوانان با ترفند های ویژه محتواسازی تصویری. آموزش عکاسی صنعتی با موبایل با سرفصل هایی مانند نورپردازی، کادربندی، تدوین و ادیت عکس، ابزارهای مورد نیاز عکاسی و ….

عکاسی با موبایل نوجوانان کسب و کار و کارآفرینی نوجوانان
آموزش عکاسی با موبایل

121,000 تومان 99,000 تومان