مجموعه کارگاه های مجازی نوجوانان

کارگاه های مجازی وارلی برای کودکان و نوجوانان یکی از مهمترین بخش های آموزشی مدرسه مجازی وارلی است. این کارگاه ها شامل کارگاه کسب و کار برای دانش آموزان، کارگاه سواد مالی برای کودکان و نوجوانان ، کارگاه های استعدادیابی و شخصیت شناسی برای دانش آموزان و کارگاه های اوقات فراغت برای کودکان و نوجوانان است. در کنار کارگاه های معرفی شده برای کودکان و نوجوانان دو دسته کارگاه نیز برای معلمان و والدین در وارلی ارایه می شود که این کارگاه ها برای آماده سازی و آشنا ساختن معلمان مدارس و آموزشگاه ها و همچنین والدین برای ارتباط بهتر آموزشی و پرورشی بین آنها و دانش آموزان است. هدف از این کارگاه ها بهبود و ارتقا سطح کیفی پرورش کودکان و نوجوانان است .

وارلی کارگاه مجازی نوجوانان

کارگاه مجازی کسب و کار برای کودکان و نوجوانان

کارگاه کسب و کار برای دانش آموزان و نوجوانان بر اساس محتوای آموزشی بین المللی آموزش داده می شود. در حال حاضر ۳۵ کشور توسعه یافته این آموزش ها را برای کودکان و نوجوانان در برنامه آموزشی خود قرار داده اند. وارلی همگام با کشور های توسعه یافته این مفاهیم را به صورت کارگاه در آورده و به همراه کتاب ترجمه و تدوین شده کسب و کار برای کودکان و نوجوانان، مفاهیم کاربردی آینده نگر کسب و کار را به دانش آموزان آموزش می دهد. کارگاه کسب و کار برای نوجوانان می تواند عزت نفس آنها را بالا برده و آنها را برای آینده پر نشاط و بهتر آماده سازد. کارگاه های کسب و کار به صورت ۴ روزه برگزار می شود و دانش آموزان زمان لازم برای فعالیت های عملی بین کارگاه ها را دارند. کارگاه مجازی کسب و کار برای نوجوانان با استفاده از محتوای بومی سازی شده بین المللی در آموزش کسب و کار برای دانش آموزان بهترین و جدید ترین آموزش ها را برای اولین بار در ایران ارایه می دهد.

کارگاه سواد مالی مجازی برای نوجوانان و دانش آموزان

کارگاه مجازی سواد مالی برای کودکان و نوجوانان در کنار کارگاه کسب و کار به عنوان نوآور ترین کارگاه آموزشی برای کودک و نوجوان است که از سوی مدرسه وارلی ارایه می شود. این کارگاه با آموزش مفاهیم اقتصادی و مالی اعم از پس انداز، سرمایه گذاری ، مصرف درست، بازار بورس و … برای دانش آموزان، آنها را با مفاهیم پایه ای برای آینده بهتر مالی آشنا می کند. تقویت هوش مالی یکی از اهداف این کارگاه است.

کارگاه مجازی استعدادیابی برای کودکان و نوجوانان

کارگاه های استعدادیابی یک مجموعه از ۵ کارگاه است که بر اساس مجموعه استعدادیابی و شخصیت شناسی استاندارد مدرسه وارلی انجام میشود. این کارگاه های مجازی یکروزه بوده و در آن کودکان و نوجوانان با ابعاد شخصیتی خود بهتر آشنا می شوند. این کارگاه ها همراه با مشاوره و آزمون آنلاین خواهد بود.

استعدادیابی و شخصیت شناسی با آزمون های روانشناسی برای کودکان و نوجوانان یکی از خدمات مدرسه وارلی است که کارگاه هایی برای بالا بردن کیفیت استعدادیابی به صورت مجازی برگزار می نماید. این کارگاه ها به صورت مجازی عملی و کاربردی برای نوجوانان برگزار می شود. هدف از برگزاری این نوع از آموزش ایجاد شناخت بهتر از خود در کودکان و نوجوانان است و آنها را با ویژگی های شخصیتی و استعدادهای خود بهتر آشنا می سازد.

کارگاه مجازی اوقات فراغت برای نوجوانان و دانش آموزان

اوقات فراغت موضوعی است که هرگز آموزش داده نشده است. مدرسه مجازی وارلی با هدف بالا بردن نشاط اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان کارگاه هایی را ترتیب داده تا دانش آموزان بتوانند همراه با یادگیری از زمان های خود لذت ببرند. انواع مهارت های متنوع مانند آشپزی برای کودکان و نوجوانان، مهارت های دستی برای کودکان و نوجوانان، کشاورزی برای کودکان و نوجوانان و تعداد زیادی از مهارت های مختلف برای کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

کارگاه مجازی ویژه معلمان

کارگاه های ویژه معلمان برای آشنایی و آماده سازی معلمان برای ارایه محتوای آموزشی به کودکان و نوجوانان است. این کارگاهها با هدف تربیت معلمان در حوزه های مختلف آموزشی با محتوای بین المللی است . معلمان پس از گذراندن این کارگاهها می توانند کارگاه های آموزشی تخصصی برای دانش آموزان برگزار نمایند و همچنین می توانند خدمات مدرسه وارلی را به کودکان و نوجوانان ارایه دهند. معلمان همچنین می توانند پس از گذراندن کارگاه ها در صورت قبولی در آزمون های وارلی، کارگاه هایی را در مدرسه وارلی برگزار کنند.

کارگاه ویژه والدین

کارگاه مجازی ویژه والدین با هدف آشنا سازی والدین با مفاهیم مورد نیاز تربیتی فرزندان انجام می شود. والدین با استفاده از این کارگاه ها می توانند ارتباط بهتری در تربیت فرزندان ایجاد کنند. همچنین پس از گذراندن این دوره ها والدین می توانند با وارلی همکاری داشته باشند و آینده فرزندان خود و کودکان و نوجوانان اطراف خود را با نحوه ارتباط خود موفق تر و پر نشاط تر کنند. والدین همچنین می توانند با معرفی وارلی به کودکان و نوجوانان اطراف خود در کنار بهبود و ارتقا کیفیت پرورش کودکان و نوجوانان، برای خود کسب درآمد نیز بکنند.

سمینار های نوجوانان

وارلی سمینارهایی را در کنار کارگاه مجازی برای نوجوانان برای گردهمایی نوجوانان نیز اجرا می کند که به صورت فصلی بوده و نوجوانان می توانند در این سمینار ها با دستاورد ها و توانانی های یکدیگر آشنا شده و با استفاده از این توانایی ها تیم سازی کرده و کسب و کار هایی را با استفاده از آموزش های وارلی راه اندازی کنند.