مقاله “کارآفرینی سبز: مسیری به سوی توسعه پایدار” ترجمه مقاله انگلیسی در رابطه با اهمیت داشتن سواد زیست محیطی و توجه به محیط زیست برای کارآفرینان جوان است که برای مطالعه شما عزیزان توسط مدرسه مهارت های کسب و کار کودک و نوجوان وارلی ترجمه و ویرایش شده است.

برای اطلاع از ایده های کارآفرینی و کسب درآمد دوست دار محیط زیست می توانید به این مقاله مراچعه فرمایید. همچنین مدرسه وارلی برای ارتقای سواد زیست محیطی شما کارآفرینان جوان پکیج آموزشی، کارگاه و دوره های ارزشمندی تدارک دیده است که می توانید از آنها استفاده نمایید.