پدر و مادر عزیز خوش آمدید، سپاس از وقتی که برای فرزند خود و آینده ساز کشورمان گذاشتید.

”باسواد کسی است که بتواند از خوانده ها و آموخته‌ها تغییری در زندگی خود ایجاد کنند”

علم در کنار عمل معنا می‌یابد. سواد علمی به عنوان پایه سواد ها برای یادگیری می باشد، در جهان مدرن برای زندگی، یادگیری علم کافی نیست و پرورش کودکان و نوجوانان در ابعاد دیگر زندگی ضروری است.

به دلیل ضرورت اشاره شده،Warli شش سواد مورد تایید سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد را به فرزندان شما می‌آموزد که شامل:

  • سواد مالی
  • سواد رایانه ای
  • سواد سلامت
  • سواد بوم شناختی
  • سواد رسانه
  • سواد ارتباطی

است دانش‌آموزان کلیه موارد فوق را با استفاده از تکنولوژی و در فضای مجازی اجرا می‌کنند و کارگاه ها کمک می‌کند تجربه عملی داشته باشند

هر یک از دانش آموزان پس از آزمون ها فضای شخصی برای خودش ایجاد می کند و امکان ارتباط با سایر دانش‌آموزان را در فضای سلامت تجربه می‌کند

همچنین یک کسب و کار کارآفرینانه با توجه به توانایی های خودش ایجاد می‌کند که باعث عزت نفس و ایجاد ارزش می‌شود

همچنین نوجوانان به مرور با بانک مجازی و دنیای پیش روی خود آشنا تر میشوند

حالا می توانید عضو warli شوید و فردا را با کمک هم بسازیم