سایت ساز مدرسه کسب و کار وارلی به صورت آموزشی-کاربردی بوده و نوجوانان می توانند با استفاده از آن صفحه شخصی خود را طراحی کرده و یک کسب و کار را راه اندازی و تجربه کنند. این بخش مخصوص کاربرانی وارلی است که دوره کسب و کار را شرکت کرده باشند و یا عضویت طلایی یا الماس را داشته باشند.