وارلی (warli)

وارلی ( warli ) کارگاه و مدرسه آموزش کسب و کار برای کودکان و نوجوانان

مدرسه کسب و کار برای دانش آموزان ۶ تا ۱۸ سال با هدف آشنا سازی کودکان و نوجوانان با مفاهیم کسب و کار و آمادگی کامل برای ورود به جامعه تاسیس شده است. در وارلی آموزش سواد های ۶ گانه مورد تایید سازمان ملل متحد با استاندارد های بین المللی و به صورت عملی و بازی انجام می گیرد. وارلی اولین مدرسه مجازی با استاندارد های بین المللی برای تمامی فارسی زبان های داخل و خارج از ایران است.

ما با هدف ایجاد فضای آموزشی پر نشاط برای کودکان و نوجوانان، آموزش را برای آنها جذاب کرده و آموزش عملی و بازی محور با توجه به استعدادیابی و شخصیت شناسی دانش آموزان انجام می دهد. آزمون های استعدادیابی ما مجموعه ای کم نظیر از تست های استعدادیابی و شخصیت شناسی بین المللی برای دانش آموزان است. وارلی اولین مجموعه تخصصی تست استعدادیابی کودکان و نوجوانان و دانش آموزان را ارایه داده است.

در راستای ایجاد محیطی امن برای کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، در تلاش هستیم تا با آموزش کسب و کار برای دانش آموزان، آنها را با فعالیت های مثبت در کنار درس آشنا سازد و زمان سپری کردن در فضای مجازی را برای آنان مفید تر کند. همچنین برای والدین و مربیان عزیز نیز برنامه های مشاوره ای دارد. وارلی اولین فضای مجازی مخصوص کودکان و نوجوانان برای یادگیری و سرگرمی است که سواد های ششگانه را آموزش می دهد.